Personvern og behandling av personopplysninger i revisjonsbransjen

Bodø Revisjonskontor AS er underlagt EUs personvernforordning (GDPR) som trådte i kraft i Norge 20. juli 2018.

Vår behandling av personopplysninger kan du finne her

Informasjon om lovverk/regler

Våre medarbeidere svarer gjerne på spørsmål innen våre fagområder. Noen nyttige linker for å finne informasjon er:

Skatteetaten: www.skatteetaten.no
Brønnøysundregistrene: www.brreg.no
Altinn-portalen: www.altinn.no
Revisorforeningen: www.revisorforeningen.no
Sticos - oppslag: www.sticos.no
Oversikt lover/forskrifter: www.lovdata.no

Registrert revisor / autorisert regnskapsfører er lovbeskyttede titler og garanterer at utøveren oppfyller de faglige kravene som stilles til yrket og personen. For å bli registrert revisor kreves det høgskoleutdannelse etter en studieplan fastsatt av Finanstilsynet, minst 3 års allsidig praksis og deretter bestått prøve. Bevilgning og rett til å bruke tittelen gis deretter av Finanstilsynet. I tillegg kreves det en kontinuerlig etterutdanning innen bl.a. fagområdene revisjon, skatt og regnskap. Siden vi også er autorisert regnskapsførerselskap er vi også pålagt å følge et etterutdanningsprogram som oppfyller kravene til etterutdanning for autoriserte regnskapsførere.

Gjennom medlemskap i Den norske Revisorforening (DnR) og tilslutning til DnR Kompetanse er vi med i et omfattende og allsidig etterutdanningsprogram. Vi er i tillegg pålagt kvalitetskontroller, både i regi av DnR og fra Finanstilsynet. Dette bidrar til at vi til enhver tid er faglig oppdatert.